Available courses

Ergin Hoca tarafından hazırlanan en güncel YDS denemeleri. Kelime ve gramer bilgisi kadar güncel gelişmelere aşinalık da sınav başarısı için önemlidir. COVID-19, NeuraLink vb. güncel konu başlıkları yeni yabancı dil sınavlarında mutlaka kendine yer bulacaktır. Bu kurs programına her ay yeni bir YDS denemesi eklenmektedir.


Son dönemlerdeki gelişmelere uygun kelimelerle hazırlanmış ve sürekli güncellenen bir YDS soru bankası. Testler, soru türlerine göre ayrıştırılmış durumdadır.

Okuma ve dinleme altyapınızı geliştirmeye yönelik kaynaklar. Kelime ve cümle yapılarının analizi, çeviri, ana fikri bulma, imalı mesajı çıkarma gibi alıştırmalarla İngilizce altyapınızı geliştirecek bir kurs programı.

Writing ve speaking altyapınızı geliştirmek için kolaydan zora doğru ilerleyen alıştırmalar. Çift yönlü çeviri, eş anlamlı cümle kurma, doğru kelime kullanımı gibi farklı alıştırmalarla İngilizce üretken hale gelmenize yardımcı olacak bir kurs programı.